Malaysia’s Leap to Leadership, Your Voice Our Future by MPC

Cybersolution News

Malaysia's Leap To Leadership, Your Voice Our Future By MPC

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) telah menjemput CTSB ke Sesi Tinjauan Pendapat Eksekutif untuk Buku Tahunan Daya Saing Dunia IMD 2024, yang bertemakan “Lonjakan Malaysia ke Kepimpinan Suara Anda, Masa Depan Kita” dan sesi Geran Produktiviti.

Sesi ini telah berlangsung pada 2hb April 2024 di Bilik ICC MPC di Johor Bahru. Sesi ini telah menggabungkan data tinjauan daripada para eksekutif perniagaan, menambah pandangan tentang persepsi tentang persekitaran perniagaan sesebuah negara. En. Ramlee selaku KetuaPegawai Eksekutif dan En. Ikhwan selaku Ketua Unit Robotik dan Bandar Pintar telah menjadi sebahagian daripada sesi tinjuan ini. Pihak CTSB mengucapkan terima kasih atas peluang dan keyakinan yang diberikan untuk mengambil bahagian dalam program yang amat berharga kepada syarikat.

Check out our news:
Latest News
{"ticker_effect":"slide-v","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"normal"}