Penerimaan Projek Sistem Kewangan Bersepadu University College MAIWP International (UCMI)

Usahasama dan kerjasama yang telah termeterai di antara kedua pihak iaitu bersama pihak UCMI dan CTSB. Penerimaan dan tandatangan projek bagi Pembekalan, Pemasangan, Konfigurasi, Pengujian dan Pentauliahan Sistem Kewangan Bersepadu UCMi telah dijalankan. Sesi kick off juga telah dijalankan pada 18hb Julai 2023 (Selasa) bagi permulaan pengenalan dan objektif projek.