Cybersolution Technologies

Perbincangan usahasama & kolaborasi bersama UTM – Fakulti Komputeran

Satu perjumpaan bersama dekan dan pensyarah-pensyarah Fakulti Komputeran telah diadakan bagi mendapatkan kata sepakat berkaitan ruang kerjasama yang akan diadakan oleh pihak UTM dan pihak industri, CTSB. Objektif dan keputusan yang positif bagi memberikan manfaat dan peluang kepada para pelajar yang terpilih merasai pengalaman industri sebenar.

Check out our news: